Thanh toán

Công ty Quà Tặng Đông Dương

Hình thức thanh toán qua tài khoản

Hoàng Thị Khánh Hòa 

  1. Tk : 0011004331762 tại ngân hàng Vietcombank Hoàn Kiếm.

Chủ tài khoản : Hoàng Thị Khánh Hòa

2. Tk: 45010002738963 tai BIDV . Chi nhánh Thanh xuân

Chủ tài khoản :  Hoàng Thị Khánh Hòa